• domluvený termín je závazný – v případě neomluvené absence či absence omluvené později než 24 hodin předem má zdravotnické zařízení právo účtovat si storno poplatek ve výši 300Kč. Rozumíme, že někdy může dojít k akutní komplikaci znemožňující dodržení termínu, proto má každý klient nárok na jednu neomluvenou absenci bez zpoplatnění.
  • dodržujte doporučené postupy – ne vždy se jedná o klasický nácvik logopedie, který odpovídá zažitým představám. Terapie však respektuje přirozený vývoj dítěte a je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích.
  • Pokud Vám něco není jasné nebo Vám navržený postup nevyhovuje, konzultujte to s námi. Dohodnuté postupy prosím neměňte podle doporučení Vašich známých, příruček či internetových diskuzí. Příznaky narušené komunikační schopnosti mohou vypadat stejně, ale příčiny a terapeutické postupy se mohou výrazně lišit.
  • věnujte se prosím zadaným úkolům pravidelně, vyhnete setím zbytečnému prodlužování logopedické terapie. Dbejte na to, aby dítě nepracovalo s nechutí či z donucení, aby čas domácího tréninku byl radostný a hravý.
  • vyhýbejte se pokynům: “Řekni to znovu, zopakuj to správně, oprav se,..” – ať už jde o korekci výslovnosti, chyb v gramatice, ovlivňování tempa řeči či cokoli jiného. Upozorňujete tím dítě na jeho komunikační obtíže, vyvolává to v něm pocit selhání a přirozeně reaguje negativismem, vzdorem či agresí.
  • chyby opravujte tzv. korekční zpětnou vazbou, která funguje tak, že jakmile dítě řekne něco chybně, zopakujte to po něm ve správném znění s mírným důrazem na změnu. Dáváte mu tak správný mluvní vzor, který spustí napodobovací reflex a dítě se většinou samo opraví. Využívejte metodu rozšířené imitace, během které opakujete, ale současně i přiměřeně rozšíříte verbální projev dítěte (např. dítě: hrníček polička, dospělý: hrníček stojí na poličce).
  • používání obrázků, knížek, časopisů, pexesa či jiných her zpříjemní a urychlí nácvik – nejen výslovnosti, ale podporuje i rozvoj slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti. Buďte kreativní, ať je logopedie zábava:-).