Vystudovala jsem Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (specializace logopedie, surdopedie, poruchy učení) a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem složila také rigorózní zkoušku. Atestovala jsem v oboru Klinická logopedie, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik PCA. Nyní pracuji v logopedické ambulanci v Táboře a v Soběslavi, mám zkušenosti s individuální a skupinovou logopedickou terapií u dětí a dospělých a dětskou psychoterapii (terapie hrou).