Absolvovala jsem studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (specializace psychopedie, surdopedie a logopedie), následně jsem složila atestaci v oboru Klinická logopedie. Od roku 1994 jsem pracovala v logopedické ambulanci při nemocnici Tábor. Nyní pracuji v logopedické ambulanci, kde se věnuji dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Provozuji individuální i skupinové terapie, pracuji ve své praxi s dětmi i dospělými.