Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (specializace logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení). Dříve jsem pracovala jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči. Aktuálně působím jako logoped v ambulanci v Milevsku, kde se věnuji individuální terapii dětských i dospělých klientů. Odborné znalosti si dále prohlubuji v rámci atestačního vzdělávání v oboru klinické logopedie.