Studovala jsem obor Logopedie (specializace logopedie, surdopedie) na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V průběhu navazujícícho studia jsem strávila semestr na Jyväskylské Univerzitě ve Finsku. Vzdělání jsem si dále doplnila o dva moduly kurzu znakového jazyka, který nyní aktivně využívá jako členka spolku VIA osob se smyslovým postižením, z.s., kde jsem i součástí organizačního týmu. Nyní působím jako logoped v ambulanci v Soběslavi a Táboře. Zaměřuji se na individuální i skupinovou terapii klientů dětského až dospělého věku. V rámci atestačního vzdělávání si prohlubuji znalosti v oboru Klinické logopedie.