Vystudovala obor Logopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, pedagogiky a psychologie). Během studia také absolvovala roční akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, čímž získala způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. Aktuálně pracuje jako logopedka ve zdravotnictví v ambulanci v Soběslavi, kde se věnuje klientům dětského až dospělého věku. Odborné znalosti si bude dále prohlubovat v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie.