Afázie

Afázie je porucha již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči. Vzniká na základě organického poškození mozku. Nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění. Týká se převážně dospělých osob, ale můžeme se s ní setkat i u dětí.

Příznaky postižení řečových schopností jsou závislé na rozsahu a místě poškození mozku. Podle toho rozeznáváme několik typů afázií. Velmi častým symptomem afázie je porucha rozumění mluvené řeči. Pacient nerozumí významům jednotlivých slov nebo slovních spojení, mívá problémy v porozumění delším větám. Velmi často se u pacientů objevuje porucha pojmenování, kdy pacient není schopen označit adekvátním slovem určený předmět. Schopnost produkce řeči může být narušena v různé míře, od naprosté neschopnosti užít mluvenou řeč po diskrétní poruchy, které nemusí být laikem identifikovatelné.

U pacientů s afázií se velmi často objevují i poruchy čtení (alexie), poruchy psaní (agrafie) a poruchy poznávacích schopností (agnózie)

Logopedickou péči u těchto pacientů je vhodné zahájit ihned, jakmile to jejich zdravotní stav dovolí. Cílem této péče je obnovení komunikačních schopností pacienta v co největším rozsahu.

Prognóza závisí na rozsahu a místě poškození mozku, na věku pacienta, na motivaci a vůli pacienta a na kvalitě spolupráce s rodinou pacienta.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *