Vývojová dysfázie vzniká při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo během prvního roku života.

Hlavním příznakem vývojové dysfázie je neschopnost nebo snížená schopnost naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.

Narušena je nejen receptivní i expresivní složka řeči, ale objevují se deficity i v oblasti paměti, pozornosti, jemné motoriky a grafomotoriky, emocionální, zájmové a motivační oblasti, ve školním věku se pak u dítěte často projevují specifické poruchy učení. Závažnost poruchy závisí především na rozsahu poškození mozkových funkcí. Důležité je včasné odhalení poruchy a dlouhodobá logopedická intervence. Stimulujeme a rozvíjíme nejen řeč, ale především zrakové a sluchové vnímání, fonematický sluch, obratnost mluvidel, myšlení, motoriku a grafomotoriku.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *