Informace při zahájení logopedické péče

Aby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování následujících pravidel: Dodržujte prosím dohodnuté termíny – pokud nemůžete dorazit, co nejdřív to ohlaste a dohodněte si termín jiný. Neomluvené konzultace se evidují, po 2 neomluvených absencích Vám již nebude nabídnut další termín. Dodržujte přesně doporučené postupy – ne vždy se jedná o klasický nácvik logopedie, […]

Sdílet