Poruchy plynulosti řeči

Balbuties (koktavost) Koktavost patří mezi nejtěžší a nejnápadnější druhy narušené komunikační schopnosti. Vzniká většinou kolem třetího roku věku, ale může se vyskytnout i později, např. při vstupu dítěte do školy. S nástupem obtíží v pozdějším věku se obvykle nesetkáváme. I přes dlouhodobé výzkumy zatím není známa přesná příčina balbuties, může jí být dědičná dispozice, neurologický nález, psychotraumata, […]

Sdílet

Psychogenní poruchy řeči

Mutismus (oněmění) Mutismus je náhlá ztráta řeči, která je založena na psychogenním podkladě, většinou v souvislosti s traumatem či emočně náročnou životní situací. Elektivní mutismus je ztráta schopnosti verbálně komunikovat a je vázána na určitou osobu, situaci či prostředí. Nezbytná je spolupráce s klinickým psychologem, jako prevence je rozhodující způsob výchovy, přiměřené tresty, nenucení do řeči.

Sdílet