Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie vzniká při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo během prvního roku života. Hlavním příznakem vývojové dysfázie je neschopnost nebo snížená schopnost naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Narušena je nejen receptivní i expresivní složka řeči, ale objevují se deficity i v oblasti paměti, pozornosti, jemné […]

Sdílet

Porucha polykání

Dysfagie S poruchami polykání se můžeme setkat u dětí i dospělých. V praxi se s poruchami polykání při současné poruše řečové komunikace setkáváme většinou jako s komplikací vzniklou v důsledku dalšího onemocnění. Polykání je jeden z nejkomplexnějších procesů v našem těle, při kterém je nutná souhra mnoha svalů orofaciální oblasti a svalů hrtanu, hltanu a jícnu. Pokud některá fáze procesu […]

Sdílet