Porucha polykání

Dysfagie S poruchami polykání se můžeme setkat u dětí i dospělých. V praxi se s poruchami polykání při současné poruše řečové komunikace setkáváme většinou jako s komplikací vzniklou v důsledku dalšího onemocnění. Polykání je jeden z nejkomplexnějších procesů v našem těle, při kterém je nutná souhra mnoha svalů orofaciální oblasti a svalů hrtanu, hltanu a jícnu. Pokud některá fáze procesu […]

Sdílet