Prevence vzniku koktavosti

Ma-ma-mami, kam-kam to jdeme??? Až u 80 % dětí lze mezi 3. a 4. rokem pozorovat fyziologické neplynulosti v řeči, připomínající koktavost (opakování slabik, slov, přestávky v mluvě, apod., např. „Proč, proč tam nepůjdeme?“, „Pro-pro-proč tam nepůjdeme?“ ). Jde o důsledek rozvoje myšlení, nezralosti mluvidel a průdkého nárustu slovní zásoby a větné stavby dítěte,  které […]

Sdílet

Informace při zahájení logopedické péče

Aby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování následujících pravidel: Dodržujte prosím dohodnuté termíny – pokud nemůžete dorazit, co nejdřív to ohlaste a dohodněte si termín jiný. Neomluvené konzultace se evidují, po 2 neomluvených absencích Vám již nebude nabídnut další termín. Dodržujte přesně doporučené postupy – ne vždy se jedná o klasický nácvik logopedie, […]

Sdílet