Balbuties (koktavost)

Koktavost patří mezi nejtěžší a nejnápadnější druhy narušené komunikační schopnosti. Vzniká většinou kolem třetího roku věku, ale může se vyskytnout i později, např. při vstupu dítěte do školy. S nástupem obtíží v pozdějším věku se obvykle nesetkáváme.

I přes dlouhodobé výzkumy zatím není známa přesná příčina balbuties, může jí být dědičná dispozice, neurologický nález, psychotraumata, orgánové poruchy, odlišná elektrická aktivita mozkových hemisfér.

Podstatná je včasná logopedická intervence a komplexní přístup – na terapii koktavosti by měl participovat klinický logoped, foniatr, klinický psycholog, neurolog, případně psychiatr. Velmi důležitý je přístup rodičů k dítěti – v žádném případě není vhodné upozorňovat dítě na jeho potíže ani jej opravovat (může se tak objevit strach z neúspěchu), naopak je vhodné napovídat obtížná slova, dále zavést pravidelný denní režim a vyvarovat dítě neznámým a emočně náročnějším situacím. Viz Prevence vzniku koktavosti.

Tumultus sermonis (breptavost)

Tato porucha je typická nápadným zrychlováním mluvy, vynecháváním a špatnou výslovností některých hlásek, přeříkáváním se a komolením obtížnějších slov, řeč je často zcela nesrozumitelná. Jako možný etiologický faktor je uváděna dědičnost, často má breptavost organický podklad (patrný nález na EEG), poruchy v dominanci hemisfér a nezanedbatelný vliv mají vlivy prostředí.

U této poruchy, na rozdíl od koktavosti, je možné dítě šetrně upozorňovat, žádat, aby mluvilo pomaleji, protože lidé se zrychleným tempem řeči si často svůj nedostatek v komunikaci neuvědomují.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *