Dysfagie

S poruchami polykání se můžeme setkat u dětí i dospělých. V praxi se s poruchami polykání při současné poruše řečové komunikace setkáváme většinou jako s komplikací vzniklou v důsledku dalšího onemocnění.

Polykání je jeden z nejkomplexnějších procesů v našem těle, při kterém je nutná souhra mnoha svalů orofaciální oblasti a svalů hrtanu, hltanu a jícnu. Pokud některá fáze procesu nefunguje, projeví se to poruchou polykání.

Příčiny poruch polykání jsou různorodé. Nejčastější příčinou však jsou zánětlivá, neurologická a onkologická onemocnění.

Potíže s polykáním se mohou vyskytovat od mírných potíží až po potíže, které mohou ohrozit lidský život. Nejzávažnější komplikací je tzv. aspirace, kdy jídlo vstupuje do dýchacích cest.

Úspěšná rehabilitace poruch polykání je možná pouze na základě spolupráce více odborníků. Rehabilitaci poruch polykání provádí klinický logoped v týmové spolupráci s ostatními odborníky.

Vždy je nutné zjistit příčinu poruch polykání, k čemuž slouží hlavně neurologické a ORL vyšetření. Pokud je to nutné, provádí se ještě další podrobnější vyšetření.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *