Nemluví-li dítě kolem třetího roku nebo mluví výrazně méně než je v tomto věku obvyklé, jedná se zřejmě o opožděný vývoj řeči a dítě potřebuje odbornou péči.

Příčin řečového opoždění může být mnoho – může být například způsobeno nedostatkem komunikačních kontaktů, podnětů či vlivy dědičnosti. V tomto případě se jedná o opožděný vývoj prostý, který mívá dobrou prognózu.

Další příčinou mohou být smyslová postižení – postižení zraku či sluchu.

Opoždění v řečovém vývoji může být na podkladě snížení rozumových schopností dítěte. Může být způsobeno i orgánovými změnami mluvidel (vrozenými rozštěpy, anomáliemi chrupu, zkrácenou podjazykovou uzdičkou,..).

Nejdůležitější je zjištění příčin opoždění a následné zahájení logopedické péče.

Aby se deficit co nejdříve vyrovnal, je třeba včas zahájit terapii a vhodně stimulovat a rozvíjet dítě – dát mu prostor k vyjádření, poskytovat dobrý mluvní vzor, hravou formou ho zaujmout k řeči, popř. zařadit dítě do kolektivu.

Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *