Veronika MalechováPhDr. Mgr. Veronika Ernest Malechová

ernest-malechova@logopedietabor.cz Tel.: 773 435 534

Vystudovala Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (specializace logopedie, surdopedie, poruchy učení) a jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde složila i rigorózní zkoušku. Atestovala v oboru Klinická logopedie, absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA. Nyní pracuje v privátní ambulanci v Táboře a v Soběslavi jako klinický logoped, má zkušenosti s individuální a skupinovou logopedickou terapií dětí a dospělých a dětskou psychoterapií (terapie hrou).

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (státní závěrečné zkoušky z psychopedie, surdopedie a logopedie). Od roku 1994 pracovala v logopedické ambulanci při nemocnici Tábor. Nyní pracuje jako klinická logopedka v privátní ambulanci. V praxi se věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Provozuje individuální i skupinovou terapii u dětí i dospělých.

Mgr. Hedvika Moravcová

moravcovahedvika@email.cz Tel. 606 037 307

Studovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (specializace logopedie a surdopedie). Během studia absolvovala tříletou výuku znakového jazyka pod vedením neslyšících lektorů. V současné době pracuje jako logoped v ambulanci v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí, kde se věnuje individuální terapii dětských i dospělých klientů. Odborné znalosti si bude prohlubovat v rámci atestačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Mgr. et Mgr. Lucie Novotná

novotna@logopedietabor.cz Tel.: 721 329 392

Vystudovala obor Učitelství pro ZŠ a SŠ (Český jazyk a literatura, Hudební výchova) a Logopedii (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení) na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně působí jako logoped v ambulanci v Soběslavi a v Táboře, kde se věnuje dětským i dospělým klientům. Odborné znalosti si bude rozšiřovat v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Mgr. Bc. Marie MisařováMarie Misařová

Zahraniční stáž

Studovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v roce 2012 titul Mgr. (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení). Na téže fakultě studovala později i Lektorství francouzského jazyka, ze kterého získala v roce 2014 titul Bc., v jeho rámci absolvovala roční výměnný pobyt na univerzitě ve francouzském Grenoblu. Od ledna 2014 do prosince 2017 pracovala na poliklinice „Sojčák“ v Táboře, částečně i na poliklinice v Milevsku. V listopadu 2017 získala atestace v oboru Klinická logopedie a v lednu 2018 odjela na humanitární výjezd do střední Afriky.

Mgr. Ladislava Mandelíčková

mateřská dovolená

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se státními závěrečnými zkouškami z logopedie, surdopedie a specifických poruch učení. Zkušenosti nabírala také v MŠ, kde působila jako učitelka v běžné i logopedické třídě. Od roku 2017 vede Trénink fonemtického uvědomování dle Elkonina. Je spokojenou maminkou dvou dětí. V současné době se věnuje logopedické terapii dětských a dospělých klientů v ambulanci v Milevsku.

Sdílet