Barbora EvjákováPhDr. Barbora Marounková

evjakova@logopedietabor.cz Mateřská dovolená

Studovala obor Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (státní závěrečné zkoušky v roce 2013 z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a základů psychologie). Na téže fakultě vykonala v roce 2015 státní rigorózní zkoušku a v červnu roku 2017 atestovala v oboru Klinická logopedie. Působí v ambulanci klinické logopedie v Soběslavi a Jindřichově Hradci, kde se věnuje individuální i skupinové terapii dětských i dospělých klientů. Od srpna 2019 odchází na mateřskou dovolenou.

Mgr. Bc. Marie MisařováMarie Misařová

 misarova@logopedietabor.cz Zahraniční stáž

Studovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v roce 2012 titul Mgr. (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení). Na téže fakultě studovala později i Lektorství francouzského jazyka, ze kterého získala v roce 2014 titul Bc., v jeho rámci absolvovala roční výměnný pobyt na univerzitě ve francouzském Grenoblu. Od ledna 2014 do prosince 2017 pracovala na poliklinice „Sojčák“ v Táboře, částečně i na poliklinice v Milevsku. V listopadu 2017 získala atestace v oboru Klinická logopedie a od ledna 2018 se připravuje na půlroční humanitární výjezd do střední Afriky.

Veronika MalechováPhDr. Mgr. Veronika Malechová

malechova@logopedietabor.cz Tel.: 773 435 534

Vystudovala Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (specializace logopedie, surdopedie, poruchy učení) a jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde složila i rigorózní zkoušku. Atestovala v oboru Klinická logopedie, absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA. Nyní pracuje v privátní ambulanci v Táboře a v Soběslavi jako klinický logoped, má zkušenosti s individuální a skupinovou logopedickou terapií dětí a dospělých a dětskou psychoterapií (terapie hrou).

Radka StránskáMgr. Radka Stránská

stranska@logopedietabor.cz Tel. 721 329 392

Studovala pětiletý magisterský obor Logopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studium po třetím roce přerušila a strávila rok jako dobrovolnice v Zambii, kde učila na základní škole a vytvářela volnočasové aktivity pro děti a mládež. Po návratu dokončila studium a splnila státní závěrečné zkoušky z logopedie, surdopedie, základů psychologie a speciální pedagogiky. V současné době pracuje jako logoped v ambulanci v Táboře a v Soběslavi, kde se věnuje individuální terapii dětských a dospělých klientů. Odborné znalosti si rozšiřuje v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Absolvovala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (státní závěrečné zkoušky z psychopedie, surdopedie a logopedie). Od roku 1994 pracovala v logopedické ambulanci při nemocnici Tábor. Nyní pracuje jako klinická logopedka v privátní ambulanci. V praxi se věnuje dětem a dospělým s narušenou komunikační schopností. Provozuje individuální i skupinovou terapii u dětí i dospělých.

Jaroslava BroumováMgr. Jaroslava Broumová

broumova.jaroslava@seznam.cz Tel. 604 639 554

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupila v OÚNZ Tábor jako logopedka. Po atestaci v roce 1987 pokračovala v tomto zařízení jako klinická logopedka. V roce 1998 si zřídila soukromou ambulanci klinické logopedie, kde pracuje dodnes. Ve své praxi se věnuje práci s dětmi i s dospělými klienty.

 

PhDr. MartinaMartina Šípová Šípová

martina_sipova@centrum.cz Mateřská dovolená

Vystudovala Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získala titul Mgr. (specializace logopedie, surdopedie a hudební výchova). Na téže fakultě později složila rigorózní zkoušku a získala titul PhDr. Pracovní zkušenosti získávala v ambulanci klinické logopedie v Městské Poliklinice v Týně nad Vltavou a současně na Poliklinice v Milevsku. Její další působiště bylo v ambulanci klinické logopedie v Táboře, kde se věnovala práci s dětmi i dospělými klienty. V současné době je na mateřské dovolené.

Mgr. Hedvika Moravcová

moravcovahedvika@email.cz Tel. 606 037 307

Studovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (specializace logopedie a surdopedie). Během studia absolvovala tříletou výuku znakového jazyka pod vedením neslyšících lektorů. V současné době pracuje jako logoped v ambulanci v Táboře na Sídlišti nad Lužnicí, kde se věnuje individuální terapii dětských i dospělých klientů. Odborné znalosti si bude rozšiřovat v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Mgr. Ladislava Mandelíčková

l.mandelickova@centrum.cz mateřská dovolená

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se státními závěrečnými zkouškami z logopedie, surdopedie a specifických poruch učení. Zkušenosti nabírala také v MŠ, kde působila jako učitelka v běžné i logopedické třídě. Od roku 2017 vede Trénink fonemtického uvědomování dle Elkonina. Je spokojenou maminkou dvou dětí. V současné době se věnuje logopedické terapii dětských a dospělých klientů v ambulanci v Milevsku.

Sdílet