Palubní řádAby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování následujících pravidel:

  • Dodržujte prosím dohodnuté termíny – pokud nemůžete dorazit, co nejdřív to ohlaste a dohodněte si termín jiný. Neomluvené konzultace se evidují, po 2 neomluvených absencích Vám již nebude nabídnut další termín.
  • Dodržujte přesně doporučené postupy – ne vždy se jedná o klasický nácvik logopedie, který by odpovídal zažitým představám. Terapie však respektuje přirozený vývoj dítěte a je založena na nejnovějších vědeckých poznatcích.
  • Pokud Vám něco není jasné nebo Vám navržený postup nevyhovuje, požádejte o vysvětlení. Dohodnuté postupy prosím neměňte podle doporučení Vašich známých, příruček či internetových diskuzí. Příznaky narušené komunikační schopnosti můžou vypadat stejně, ale příčiny se můžou výrazně lišit.
  • Věnujte se prosím zadaným úkolům PRAVIDELNĚ, minimálně 5x týdně po 10 minutách, které si rozdělte během dne do krátkých chvilek. Před cvičením si s dítětem dohodněte malou odměnu, kterou dostane, až bude cvičení hotové. Spíše než časový údaj (budeme cvičit jen 5 minut) je lepší dítěti dát konkrétní počet obrázků či slov. Pravidelným cvičením se vyhnete zbytečnému prodlužování logopedické terapie.
  • Evidence cvičení na viditelném místě (např. na ledničce) a dohodnutí cílové odměny za určitý počet splněných úkolů je také výhodné. Pokud dítě cvičí za dobré nálady, jsou výsledky trvalejší, než při cvičení s nechutí či z donucení.
  • Vyhýbejte se pokynům: „Řekni to znovu, zopakuj to správně, oprav se…“ – ať jde o korekci výslovnosti, chyb v gramatice, ovlivňování tempa řeči apod. Dáváte tak dítěti najevo, že neumí mluvit, dítě pociťuje selhání a může reagovat negativismem, trucováním až agresí.
  • Chyby v řeči se opravují metodou ozvěny (tzv. echem). Nepřesně vyslovené slovo či nesprávnou formulaci po dítěti zopakujte správně s mírně zvýrazněnou změnou, dáváme mu tak správný mluvní vzor, který spustí napodobovací reflex, dítě se většinou samo opraví.
  • Používání obrázků, knížek, časopisů, pexesa či jiných her zpříjemní a urychlí nácvik nejen výslovnosti, ale podporuje i rozvoj slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti. Buďte kreativní, ať je logopedie zábava :).
Sdílet

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *