Poruchy artikulace

Dyslalie Jedná se o nejčastěji se vyskytující poruchu řeči, při níž je narušena výslovnost jednotlivých hlásek nebo skupiny hlásek podle jazykových norem rodného jazyka. Nutné je odlišit tzv. fyziologickou patlavost od dyslalie, kdy do určitého věku je přirozené, že dítě neříká správně všechny hlásky a má právo na jisté odchylky ve výslovnosti (viz Vývoj řeči). Začít s úpravou výslovnosti […]

Sdílet

Prevence vzniku koktavosti

Ma-ma-mami, kam-kam to jdeme??? Až u 80 % dětí lze mezi 3. a 4. rokem pozorovat fyziologické neplynulosti v řeči, připomínající koktavost (opakování slabik, slov, přestávky v mluvě, apod., např. „Proč, proč tam nepůjdeme?“, „Pro-pro-proč tam nepůjdeme?“ ). Jde o důsledek rozvoje myšlení, nezralosti mluvidel a průdkého nárustu slovní zásoby a větné stavby dítěte,  které […]

Sdílet

Jak podpořit vývoj komunikačních schopností dítěte při opožděném vývoji řeči

být správným mluvním vzorem – nešišlat na dítě, nemluvit ve zdrobnělinách při komunikaci s dítětem udržovat zrakový kontakt všechny činnosti popisovat, spojovat mluvené slovo s pohybem (využívat pohybové hry, jednoduchá dětská říkadla – např. Paci, paci, pacičky, Vařila myšička kašičku, Kutálí se ze dvora, popěvky – např. Kolo, kolo mlýnský apod.) podněcovat mluvní apetit dítěte […]

Sdílet

Informace při zahájení logopedické péče

Aby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování následujících pravidel: Dodržujte prosím dohodnuté termíny – pokud nemůžete dorazit, co nejdřív to ohlaste a dohodněte si termín jiný. Neomluvené konzultace se evidují, po 2 neomluvených absencích Vám již nebude nabídnut další termín. Dodržujte přesně doporučené postupy – ne vždy se jedná o klasický nácvik logopedie, […]

Sdílet

Jak naučit dítě neskákat do řeči

Asi každý rodič zná situaci, kdy ho při rozhovoru s někým jiným malý syn nebo dcera tahají za rukáv a vyrušují. Způsob, jak tomu zabránit, jsem viděla u jedné své známé a myslím, že pomůže tenhle problém odstranit jednou provždy. Seděly jsme spolu u ní doma a o něčem povídaly, když vtom přišel její tříletý […]

Sdílet