Poruchy artikulace

Dyslalie Jedná se o nejčastěji se vyskytující poruchu řeči, při níž je narušena výslovnost jednotlivých hlásek nebo skupiny hlásek podle jazykových norem rodného jazyka. Nutné je odlišit tzv. fyziologickou patlavost od dyslalie, kdy do určitého věku je přirozené, že dítě neříká správně všechny hlásky a má právo na jisté odchylky ve výslovnosti (viz Vývoj řeči). Začít s úpravou výslovnosti […]

Sdílet