Ambulance klinické logopedie

Zajišťujeme kvalifikovanou péči v oblasti poruch komunikace.

Aktuality

Informace o jednotlivých poruchách komunikace a další odborné články

Více o klinických logopedech na webových stránkách klinickalogopedie.cz

Poskytujeme odbornou diagnostiku

a terapii narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých. Kromě individuální terapie nabízíme dle aktuálního zájmu:

Skupinová terapie dospělých klientů

je realizována v případě zájmu klienta se zaměřením na stimulaci pragmatické stránky komunikačních schopností, rozšíření okruhu komunikačních partnerů, sdílení zkušeností apod. Do terapie jsou zařazováni klienti např. po CMP či úrazech.

Skupinová terapie dětských klientů

je realizována v případě zájmu rodiny se zaměřením na komplexní stimulaci komunikačních schopností dětí s vývojovými vadami řeči. Formou hry je rozvíjena slovní zásoba, větná stavba, grafomotorika, sluchové vnímání apod.

Setkání rodinných příslušníků dětí s vývojovými vadami řeči

probíhá v případě zájmu rodinného příslušníka dítěte především s diagnózou vývojová dysfázie. Setkání se však účastní i rodinní příslušnící dětí s mentální retardací, poruchami autistického spektra či s ještě nestanovenou diagnózou. Cílem je výměna a sdílení zkušeností, názorů, pocitů, kontaktů, postřehů…

Pojišťovny

Péče v našich ambulancích je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Doporučení

K logopedickému vyšetření potřebujete doporučení dětského nebo praktického lékaře, lékaře ORL, foniatra nebo neurologa.
K logopedickému vyšetření nutnému na přihlášky některých vysokých škol se doporučení od lékaře nevydává, toto vyšetření je hrazeno uchazečem o vysokoškolské studium přímo.

Pravidla ambulance

Aby mohla být logopedická péče úspěšná, prosíme o respektování těchto pravidel

Sdílet